Laske tuloluokkasi

Selvitä tulojesi ja omaisuutesi sijoittuminen kaikkien veronmaksajien joukossa.

»

Jaa
Aikuista
Lasta yli 14v
Lasta alle 14 v
Netto työtuloni on € / vuodessa
Brutto työtuloni on € / kuukaudessa
(Käytetään ansiosidonnaisen laskemiseen 21,5 piäiväpalkkaa)
Puolison netto työtulo on € / vuodessa
Tulonsiirtomme on € / vuodessa
Pääomatulomme on € / vuodessa nettona
Asunto omaisuutemme on arvoltaan
Muu omaisuus
Velkaa on
laske

Copy Auvo Rouvinen, softa ja teksti. Vaalisivuni on http://www.auvorouvinen.fi